DODODIO

Minggu, 01 Januari 2017 00:00 WIB

Salah satu permainan khas masyarakat Betawi. Permainan ini terutama terkenal di daerah Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru sedang di Condet disebut bungselan. Permainan dilakukan oleh anak berumur 610
tahun dan kadang anak remaja. Peralatan pokoknya adalah daun pisang atau pelepahnya atau juga talinya. Lembar atau utas tali tergantung jumlah pemainnya, misal 4 orang pemain. Permainan ini semacam petak umpet atau kucing-kucingan. Misalnya pemain A,B,C, dan D, setelah diundi dipakai dododio. A sebagai penjaga tutup mata memakai kedua tangan. A berkata dododio... ude atau belum, berulang-ulang. Salah seorang berkata ude. Maka A membuka mata dan mencari B,C dan D.,bila ketiganya telah tersentuh, maka tugas A selesai dan dilanjutkan dengan undian memakai dododio.